Home

Buurtpreventie is van en voor de bewoners van uw buurt. Extra oren en ogen op straat geven u en uw buren een veiliger gevoel en helpen ook om uw buurt daadwerkelijk veiliger te maken. Buren die een oogje in het zeil houden, die buren waarschuwen bij onveilige situaties en die nauw samenwerken met de professionals in de buurt. De buurt is van u en uw buren. Maak er samen iets moois van!

Op dit moment zijn in Almere in de meeste wijken buurtpreventieteams actief. Deze teams werken nauw samen met de gemeente en de politie. Almere Muziekwijk Zuid bestaat inmiddels uit een 15-tal leden (man/vrouw) die zich vrijwillig inzetten voor de wijk. Wilt u ook uw steentje bijdrage meld u zich dan aan via ons contactformulier. Ook kunt u via deze link meer informatie krijgen. Alle hulp is welkom!