Veel gestelde vragen

Waarom is buurtpreventie nodig?
Uit diverse onderzoeken blijkt dat mensen zich vaker onveilig voelen in hun eigen woonomgeving. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, politie, instanties zoals de woningbouwcorporatie en gemeente. Politie en medewerkers van de afdeling Handhaving kunnen niet altijd en overal zijn. Buurtbewoners die zich in willen zetten voor hun wijk zorgen voor extra ogen en oren in een wijk en vergroten de veiligheidsgevoelens. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord.

Wat is het doel van buurtpreventie?
Het vergroten van de veiligheidsgevoelens in een wijk, het verbeteren van de sociale cohesie en het terugdringen van overlast en criminaliteit. Door de informatie die verzameld wordt door de buurtpreventisten kan de politie verdachten wellicht sneller oppakken of het onderzoek naar verdachten verder op weg helpen. Maar buurtpreventie voorkomt ook overlast en criminaliteit. Inbrekers en andere criminelen worden niet graag gezien en doen hun ‘ding’ graag in de anonimiteit. In wijken waar buurtpreventie actief is, is de sociale controle flink gegroeid, waardoor het voor inbrekers lastiger wordt om ongezien en ongestoord hun gang te gaan. Daarnaast voelen mensen zich prettiger in hun wijk, omdat ze weten dat er meer aandacht voor elkaar is. Er is ook aandacht voor sociale aspecten in een wijk, zoals vereenzaming en armoede.

Wat is buurtpreventie eigenlijk?
Het zijn gewoon buren die bijzonderheden, problemen en situaties die mis (dreigen) te gaan, signaleren en doorgeven aan de juiste instantie. Dan kan de politie zijn, maar ook de gemeente of de woningcorporatie. Zij komen vervolgens zo snel mogelijk (en eventueel onmiddellijk) in actie. Behalve signaleren en doorgeven kan de buurtpreventist mensen veiligheidstips geven en aanspreken op hun gedrag.

Heeft een buurtpreventist andere rechten?
Nee, een buurtpreventist heeft dezelfde rechten en plichten als ieder ander. Het is zeer zeker geen extra “bewakingsdienst” in de wijk. Het zijn oplettende wijkbewoners die eventueel wel bereid zijn anderen aan te spreken op ongewenst gedrag. Ook hebben zij een signalerende functie. U als wijkbewoner weet het beste wat ongewoon en verdacht is in uw buurt. Door korte communicatielijnen met politie en gemeente kan snel actie ondernomen worden in dit soort situaties.

Moet ik elke week lopen?
Nee. U kunt via een online systeem zelf aangeven hoe vaak u wilt lopen. U kunt zichzelf in het rooster inplannen en iemand anders kan zich dan bij u aansluiten of u sluit zich aan bij een teamgenoot die zich al heeft aangemeld op een voor u gunstig moment. We proberen een week vooruit te plannen, maar sommige teammembers lopen liever last minute, ook dat is een mogelijkheid. Wel gaat alles in goed overleg met elkaar.

Ik werk in continudienst, kan ik dan wel meedoen?
Ja, omdat het niet uitmaakt hoe vaak en wanneer men zich opgeeft voor het lopen kan rekening gehouden worden met continudiensten.

Moet ik per se in een hesje?
Uit ervaringen van andere teams is gebleken dat het dragen van een hesje veel positieve kanten heeft. Je bent meer zichtbaar voor de buren, maakt makkelijker contact en heeft een preventieve werking. Daarom stimuleren wij wel het dragen van een hesje.

Wat wordt er gedaan met mijn meldingen?
Alle meldingen komen bij de coördinator terecht. De coördinator zorgt ervoor dat de meldingen terecht komen bij de juiste instanties. Op hun beurt zorgen deze instanties er voor dat er zo snel mogelijk iets met de melding gedaan wordt. De resultaten worden teruggekoppeld naar de lopers.

Moet ik ook “de boeven vangen”?
Nee! Wanneer je als buurtpreventist getuige bent van een misdrijf, dreigende escalatie of ander noodgeval bel je 1-1-2. De hulpdiensten komen dan zo spoedig mogelijk.

Loop ik gevaar als loper van een buurtpreventieteam?
Nee, je eigen veiligheid staat altijd voorop! Mocht je in een situatie komen die dreigt te escaleren (je bent getuige van iets), dan loop je gewoon weg. Kijk wel of je signalementen, kentekens of andere gegevens kunt noteren. Je bent ook nooit alleen, je loopt minstens in een team van twee personen.

Krijg je ook een training?
Als nieuw (mogelijk) lid loop je eerst een keer mee om te kijken hoe wij het in de wijk aanpakken als buurtpreventieteam. Wij leggen je de dingen uit die voor jou van belang zijn. Een echte aanvangstraining hebben wij (nog) niet. Op dit moment wordt er wel door de gemeente hard gewerkt om trainingen te ontwikkelen die voor ons van nut zijn en worden die gedurende het jaar aan het buurtpreventieteam aangeboden en waar men als teamlid dus aan kan deelnemen.